Các dạng hình môi và cách lựa chọn son bóng

Đã bao giờ bạn tự hỏi ngoài đôi mắt và phương pháp xử sự thì còn thứ gì mang thể tượng trưng cho tính phương pháp của bạn chưa? Trên thực tế, bạn mang thể nhắc phần nhiều về 1 người nữ giới chỉ bằng cách Nhìn vào đôi môi của họ. bên cạnh đó, việc chỉ nhận mặt được đôi môi sở hữu can hệ gì tới tính phương pháp của bạn là chưa đủ – 1 người phụ… Read More