Sự thật về tầm nhìn và sứ mệnh từ tham vọng

Sự thật về tầm nhìn và sứ mệnh từ tham vọng

Tham vọng cá nhân của bạn bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh, các vai trò chính và được chia thành bốn khía cạnh (xem Bảng 3.2). Bạn nên đặt những khía cạnh này trong thế cân bằng và đó là những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình tự phát triển, tạo ra bản chất tốt đẹp của cá nhân và tiếp thị thành công thương hiệu của bạn. Đó là các khía cạnh:

 1. Nội tại: Tình trạng thể chất và tinh thần của bạn. Bạn có thể kiểm soát chúng như thế nào để tạo ra giá trị cho bản thân và người khác?
 2. Khách quan: các mối quan hệ của bạn với khách hàng, với bạn đời, con cái, bạn bè, lãnh đạo, đồng nghiệp. Họ đánh giá về bạn như thế nào?
 3. xem thêm: thủ tục thành lập văn phòng đại diện
 4. Kiến thức và học hỏi: các kỹ năng, khả năng học hỏi của bạn. Bạn học hỏi như thế nào và làm thế nào để tiếp tục thành công trong tương lai?
 5. Tài chính: Sự ổn định tài chính. Bạn có thể đáp ứng nhu cầu tài chính của mình ở mức độ nào?
 6. thu-tuc-thay-doi-dia-diem-kinh-doanh

Bốn khía cạnh cơ bản này tạo nên một phần quan trọng trong tham vọng cá nhân, thương hiệu cá nhân và TĐCBCN. Bảng 3.2 đưa ra cấu trúc tham vọng cá nhân, bao gồm các câu hỏi có liên quan đến tham vọng cá nhân. Hãy tự hỏi mình và trả lời thật trung thực.

Tham vọng cá nhân là tập hợp các nguyên tắc hướng dẫn, tuyên bố rõ ràng về ước mơ của bạn, bạn mong muốn đạt được điều gì, bạn là ai, bạn đại diện cho cái gì, điều gì khiến bạn trở nên độc đáo, những vai trò chính mà bạn phải thực hiện trong cuộc sống, v.v… Tham vọng cá nhân cũng chính là hiện thân cho các giá trị của bạn, làm cho thương hiệu cá nhân của bạn mang tính cá thể. Bạn có thể xác định tham vọng cá nhân theo công thức sau:

Tham vọng cá nhân = tầm nhìn cá nhân + sứ mệnh cá nhân + những vai trò chính (chia theo bốn khía cạnh: nội tại, khách quan, kiến thức và học hỏi, tài chính).

Dưới đây, tôi sẽ giải thích rõ mỗi yếu tố trong công thức này. Việc cụ thể hóa tham vọng cá nhân của bạn có hiệu quả nhất khi tuân theo những tiêu chuẩn sau:

 • Tầm nhìn cá nhân thúc đẩy bạn, sứ mệnh cá nhân truyền cảm hứng cho bạn và các vai trò chính dẫn dắt các mối quan hệ của bạn;
 • Tầm nhìn cá nhân hướng tới mong muốn của bạn và sứ mệnh cá nhân là về những việc bạn phải làm;
 • Bốn khía cạnh: tài chính, khách quan, nội tại, kiến thức và học hỏi tài chính, là một phần của tham vọng cá nhân;
 • Nhấn mạnh tính không vị kỷ và sự tin cậy;
 • Các giá trị của bạn phải được xác định rõ ràng trong tầm nhìn, sứ mệnh cá nhân và vai trò chính;
 • Tuyên bố tham vọng cá nhân làm bạn trở nên khác biệt và định hướng cho bạn cách suy nghĩ và cư xử;
 • Là nét đặc biệt của mỗi người bao gồm những điểm khởi đầu hợp đạo đức, vào ước mơ, sự độc đáo, tài năng, các kỹ năng, nguyên tắc và giá trị của bạn;
 • dich-vu-ke-toan-gia-re
 • Sứ mệnh cá nhân phải ngắn gọn, rõ ràng, đơn giản và được cụ thể hóa, được sử dụng như một nguyên tắc chỉ đạo. Tuyên bố sứ mệnh cá nhân chỉ nên giới hạn trong một câu và không quá hai mươi lăm từ;
 • Là nét độc đáo của mỗi người, được người khác công nhận;
 • Được cụ thể hóa theo hướng hấp dẫn và bền vững. Sứ mệnh không giới hạn về thời gian trong khi tầm nhìn có thể kéo dài khoảng mười năm;
 • Tầm nhìn cá nhân là hoài bão, định hướng cho sáng kiến và óc sáng tạo của bạn, kết hợp với năng lực, sức mạnh cá nhân;
 • Sứ mệnh cá nhân chỉ ra cách khác biệt hóa bản thân trong xã hội;

Được xây dựng trên hình ảnh cá nhân, sự hiểu biết cá nhân, sự thừa nhận bản thân và sự phát triển cá nhân; đòi hỏi hình ảnh tích cực của bản thân và người khác;

 • Được dựa trên bài tập thở và im lặng;
 • Được cụ thể hóa và hình dung như một phép ẩn dụ.

còn nữa : http://luathungphat.vn/thanh-lap-cong-ty-nhanh/

Add Comment